Præsens participium

Præsens participium
Lang/nutids tillægsmåde.
Syn. samtids participium.
Anvendelse:
1. Verbum (med finit verbum): kom gående
2. Adjektiv: en smilende pige
3. Adverbium: han så spørgende rundt
4. Substantiv: de studerende, de kørende
5. Subjektsprædikat: rygning er generende
6. Objektsprædikat: vi holdt den gående
7. Absolut konstruktion:
med hånden hvilende på bordet.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Participium — Tillægsmåde. En infinit form af verbet. Syn. tillægsmåde, tillægsform. Se også Akkusativ, Adjektiv, Supinum. 1. Præsens part. (lang tillægsmåde) 2. Perfektum/præteritum participium (kort tillægsmåde) a. adjektivisk part. (finit) b. supinum… …   Danske encyklopædi

  • præsens — præ|sens sb. (fk. el. itk.) (nutid); præsens participium …   Dansk ordbog

  • Samtids — participium =Præsens participium …   Danske encyklopædi

  • Adjektiver — Tillægsord. Beskriver egenskaber ved personer/ting. Semantisk inddeling: 1. Beskrivende: stor, klog 2. Klassificerende: menneskelig Bøjes i: 1. Bestemthed: den store mand 2. Numerus: de store mænd 3. Genus: la mujer guapa 4. Kasus: ein grosser… …   Danske encyklopædi

  • Infinit — verbum Ikke personbøjet udsagnsord, som ikke umiddelbart forudsætter et subjekt. Modsat er Finit verbum Ubøjede former: 1. infinitiv 2. præsens participium 3. perfektum participium 4. gerundium (på romanske sprog) Ex: spise, spisende, spist;… …   Danske encyklopædi

  • Modus, — modi Måde(r). Verberne kan bøjes i modus. 1. Finitte former, som kræver subjekt: a. indikativ: jeg lever b. konjunktiv/optativ: kongen leve! c. imperativ: gå! (=du skal gå) d. personlig infinitiv (portugisisk) 2. Infinitte former, som ikke… …   Danske encyklopædi

  • Verbaladjektiv — Adjektiv dannet af et verbum. Typer: 1. præsens participium: en smilende pige 2. perfektum participium: en brugt bil 3. verbum + suffiks: læsbar, tvivlsom …   Danske encyklopædi

  • Verbalperifrase — Verballed bestående af finit og infinit verbum (infinitiv, participium, gerundium), hvor det finitte verbum helt eller delvist har mistet noget af sin oprindelige betydning og har fået betydning af noget: 1. modalt 2. temporalt 3. aspektuelt.… …   Danske encyklopædi

  • Adverbiel ledsætning — Ledsætning som fungerer som adverbial. Se Adverbial, Ledsætning. Adverbier Biord. Se også Præpositioner, Konjunktioner og verbalpartikel. Adverbier lægger sig til: 1. Verber: hun synger smukt 2. Adjektiver: han er temmelig stor 3. Participier: en …   Danske encyklopædi

  • Nutids — tillægsmåde =Præsens participium …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”